Vasa Läkareförening - Vaasan Lääkäriyhdistys rf

Fotogalleri:
Hälso- och läkarstationer i Vasa