Forskningstipendier från Medicinska stiftelsen /  Lääketieteellisen säätiön apurahaa

 

Forskningstipendier från Medicinska stiftelsen kan årligen sökas och ansökningarna bör lämnas senast 28.2. Till ansökan bör bifogas forskningsplan, kostnadskalkyl samt personsignum och bankförbindelse. Från andra källor för samma ändamål erhållna eller sökta understöd bör framkomma i ansökan. Uppge också tidigare understöd från stiftelsen eller föreningen. Närmare uppgifter i Vasabladet och Pohjalainen.

 

Lääketieteellisen säätiön apurahaa voi hakea joka vuosi ja hakemusten tulee olla perillä viimeistään 28.2. Hakemukseen on liitettävä tutkimussuunnitelma, kustannusarvio sekä henkilötunnus ja pankkiyhteys. Muilta tahoilta samaan tarkoitukseen myönnetyt tai haetut apurahat on mainittava hakemuksessa. Mainitse myös mikäli olet saanut yhdistyksen apurahan aikaisemmin. Tarkemmat ohjeet Vasabladet ja Pohjalainen.

 

 

Vasabladets annons:

stipsv.jpg

 

Pohjalainens annons:

stipfi.jpg