Vasa Läkareförening - Vaasan Lääkäriyhdistys rf

Tervetuloa Vaasan lääkäriyhdistyksen kotisivulle. Tästä löydät tietoja yhdistyksestä, tietoja tulevista koulutustilaisuuksista ja kokouksista, sekä kuvagallerian, jonka kuvia voit käyttää esim esitelmissä!

Välkommen till Vasa Läkareförenings hemsida! Här hittar Du information om föreningen, kontaktuppgifter och uppgifter om kommande möten och utbildningstillfällen, och dessutom ett bildgalleri, som du gärna kan använda i föredrag och liknande.


Vasa Läkareförening – Vaasan Lääkäriyhdistys rf

Vaasanpuistikko / Vasaesplanaden 6 C 13
Vaasa / Vasa 65100

Hallitus 2020 / Styrelse 2020

Puheenjohtaja / Ordförande Carl-Marcus Svartbäck
044-3357355 marcus.svartback@vshp.fi

Varapuheenjohtaja / Viceordförande Päivi Pietilä-Effati
paivi.pietila-effati@vshp.fi

Sihteeri / Sekreterare Heikki Kaukoranta
046-8106327 heikki.kaukoranta@vaasa.fi

Varainhoitaja / Skattmästare Johanna Vuorte
johanna.vuorte@terveystalo.fi

Klubimestari / Klubbmästare Heli Ylihärsilä
heli.yliharsila@vshp.fi

Varajäsen / Suppleant Gustav Granroth


Medicinska stiftelsen i Vasa – Vaasan lääketieteellinen säätiö rs

Vasaesplanaden 6 C 13 Vaasanpuistikko
Vasa 65100 Vaasa

Styrelse 2019 – 2020 Hallitus

Ordförande, Puheenjohtaja Heikki Kaukoranta
046-8106327 heikki.kaukoranta@vaasa.fi

Viceordförande, Varapuheenjohtaja Gustav Granroth
050-517 7246 gustav.granroth@fimnet.fi

Medlem, Jäsen Kenneth Högholm

Medlem, Jäsen Tage Vest

VLF representant, VLY edustaja Marcus Svartbäck

Sekreterare, ombudsman / Sihteeri, asiamies Thomas Hägglund
050-4057165 thomas.hagglund@netikka.fi