Jäsenanomus / Medlemsansökan

Täytä jäsenanomus täällä, tulosta sivu, allekirjoita ja lähetä sähköpostilla info@vlf-vly.net tai osoitteella Sihteeri, Vaasan Lääkäriyhdistys, Vaasanpuistikko 6 C, 65100 Vaasa. Tervetuloa jäseneksi!

Fyll i ansökan här, printa ut sidan, skriv den under och sända den som email till info@vlf-vly.net eller Sekreteraren, Vasa Läkareförening, Vasaesplanaden 6 C, 65100 Vaasa. Välkommen som medlem!

Tulosta