Ajankohtainen Jäsenkirje - Aktuellt Medlemsbrev

Tervetuloa yhdistyksen teatteriretkelle! - Välkommen till föreningens teaterbesök!Lauantai - Lördag 17.12.2022 klo/kl. 19.00

Wasa Teater

Osoite - Adress: Hietasaarenkau 7 / Sandögatan 7, 65100 Vaasa - Vasa


Yhdistys järjestää teatteriretken 17.12. Wasa Teateriin, jossa klo 19 menee ”Man får väl ställa upp”.
Tämä voi olla Sinun mahdollisuutesi nähdä tämän kauden huipputapaus. 20 ensimmäistä pääsee mukaan.
Jokainen maksaa oman lippunsa (35€), yhdistys tarjoaa väliaikakahvit.
Ilmoittautuminen klubimestarille viimeistään 4.12.2022.

Tervetuloa mukaan.


Föreningen ordnar teaterbesök 17.12. kl 19 till Wasa Teater för ”Man får väl ställa upp”.

Den kan vara Din chans att se denna sesongens favorit. Vi har 20 platser reserverade.
Var och en betalar sin biljett (35€) och föreningen erbjuder kaffe och småbit.
Anmäla Dig till klubbmästare senast 4.12.2022.

Välkommen.


VLY hallitus - VLF styrelsen